Laserlaitteiston hyväksyntä Pro DJ-Palveluille.

Yleisöesityksissä käytettävien siirrettävän suuritehoisen laserlaitteiston hyväksyntä Pro DJ-Palveluille.

Säteilyturvakeskus (STUK) on myöntänyt 13.12.2018 Stadin Pro DJ-Palveluille hyväksynnän käyttää luokan 3B ja 4 laserlaitteita asetuksen (1306/1993, 4§) mukaisissa yleisöesityksissä.

 

Comments are closed.